Obchodné informácie
Verex-elto / Obchodné informácie
VEREX-ELTO, a.s.
Sídlo spoločnosti
Priemyselná 22, 03101  Liptovský Mikuláš, Slovensko
IČO
31580289
IČ DPH
SK2020428476
Obchodný register
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10742/L
Bankové spojenie
Tatra banka, a.s.
SK6811000000002624714035
EUR
Bankové spojenie
VÚB, a.s.
SK9602000000000445544342
EUR
VEREX ŽILINA, a.s.
Sídlo spoločnosti
M. Rázusa 13, 01001  Žilina, Slovensko
IČO
36405957
IČ DPH
SK2020107309
Obchodný register
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10350/L
Bankové spojenie
Tatra banka, a.s.
SK4111000000002622816134
EUR
LEVEL, a.s.
Sídlo spoločnosti
Mestský majer 18, 93401  Levice, Slovensko
IČO
36537501
IČ DPH
SK2020157117
Obchodný register
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10145/N
Bankové spojenie
Tatra banka, a.s.
SK8611000000002623764081
EUR