Kontakty
Kontakt
Priemyselná 22, 03101  Liptovský Mikuláš, Slovensko
tel.: 044 - 5474711,  fax: 044 - 5474759,  email: info@verexelto.sk
Elektrárenská 1, 83104  Bratislava, Slovensko
tel.: 02 - 49111911,  fax: 02 - 49111990,  email: predaj.ba@verexelto.sk
Južná trieda 78, 04001  Košice, Slovensko
mobil: 0902 - 956200,  email: predaj.ke@verexelto.sk
Pražská 10, 94901  Nitra, Slovensko
email: predaj.nr@verexelto.sk
Zlatovská 27, 91101  Trenčín, Slovensko
email: predaj.tn@verexelto.sk
Bystrická cesta 5475/23E, 03401  Ružomberok, Slovensko
fax: 044 - 4323601,  email: predaj.rk@verexelto.sk
Košovská cesta 28, 97101  Prievidza, Slovensko
tel.: 046 - 5121111,  mobil: 0902 - 955668,  fax: 046 - 5121119,  email: predaj.pd@verexelto.sk
Jilemnického 4, 08011  Prešov, Slovensko
tel.: 051 - 7485411,  email: predaj.po@verexelto.sk
Viničná 2, 94002  Nové Zámky, Slovensko
tel.: 035 - 6920113,  email: predaj.nz@verexelto.sk
Cukrová 8581/6, 91701  Trnava, Slovensko
email: predaj.tt@verexelto.sk
M. Rázusa č. 13A, 01001  Žilina, Slovensko
fax: 041 - 5002226,  email: info@verexzilina.sk
Mestský majer 18, 93401  Levice, Slovensko
email: info@levellevice.sk
Žiadne nové správy.