Obchodné informácie
Verex-elto / Obchodné informácie
VEREX-ELTO, a.s.
Sídlo spoločnosti
Priemyselná 22, 03101  Liptovský Mikuláš, Slovensko
IČO
31580289
IČ DPH
SK2020428476
Obchodný register
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10742/L
Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s.
2624714035 / 1100
EUR
Bankové spojenie
VÚB, a.s.
445544342 / 0200
EUR
Bankové spojenie
Slovenská sporiteľna, a.s.
334821124 / 0900
EUR
VEREX ŽILINA, a.s.
Sídlo spoločnosti
M. Rázusa 13, 01001  Žilina, Slovensko
IČO
36405957
IČ DPH
SK2020107309
Obchodný register
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10350/L
Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s.
2622816134 / 1100
EUR
LEVEL, a.s.
Sídlo spoločnosti
Mestský majer 18, 93401  Levice, Slovensko
IČO
36537501
IČ DPH
SK2020157117
Obchodný register
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10145/N
Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s.
2623764081 / 1100
EUR